He'mokikei Heduu'

Noniu' Rampi

Antara Onondowa Leboni

Wahe'emola lalane pe bola'-bola' to uwa' i kecamatan Rampi

Woi' Rampi handoa'i rahi nipohibaha', ala' bola'na hantanga' mahi nikonolouhi.

Kecamatan to nope'oha'i toRampi hie'e uwa' i kodingkao'a 950 wute 1450 mete' ka tahi' (MDPL) hei kokorobana kira-kira 1.565,66 kilomete' (Data ka Biro Pusat Statistik 2016).

Bola' Rampi hie'e hantanga' mahi nikonolouhi hampiha, angkana hinewo'ena nopekahimo mutoro' oje', ala' toRampi wuranihi mangkomi mutoro' ropopepone' i biri to mowatu kehapo'i kodake lalane bate'na ropali' lala hingke'na mutoro' hohumbo molala i lala to kodake hei hawa'i ropa'oru'ki kehapo'i hambora mpihamohi modungka i tua ba nopihihi mutoro.

Hawa'i uwa' lalane oto angkana oto hambora onumo i Rampi to ropake' mantau watu hante wo'oni. Uwa'mo wo'o pogilia kina, poronto' kina, hante trektor wori'mo wo'o i Rampi.

ToRampi pobaha'hi mowali kowoi ba badu' ka koli' loti (Mohaha') hinewowo'ena iomo badu' ada'ne toRampi to poko ropake', leki'na ti'o masipato' topo'awerasi'i pe Pue' leki'ta toRampi ala' Nopa'aniki kopobaha'.

Ane doko'kei pobaha' lolitonana hina uwa' toRampi, Ipihikei ise'e.


Boo Mangkolehi

Boona Pue' i lali wiharo Rampi nilimba Tim Penerjemah mepongka ka nto'a 2009 wute i nto'a 2016. Jama hie'e niwali i Napu, mo'awa-awa hante Tim penerjemah ntani'na iomo Bada, Sedoa, hei Napu. Kolompo' hie'e poko niti'i BASERANA.

Jama hie'e iomo jamanta mo'awa-awa. Wori'mo toa' to mosulungiki hingke'na uwa' Boona Pue' i lali wiharo Rampi.

Uwa' to mekokae ando wini kehapo'i hawa'hi kahampiha wute i Rampi, uwa' to mampewei wotara hingke'na majamahi i kinete'na Pue' molimba wiharo Rampi, uwa' to mampewei hapolu to ro'ompui hingki'na toa' to molimba wiharo Rampi wadi mampopatengka' jamara, hei uwa' wo'o toRampi to mampewei tempona mangkoromi'i terjemahan hie'e ikohandoa'ana tene nipopewali sura' i percetakan LAI (Lembaga Alkitab Indonesia).

Ane doko'ki mobasa Boona Pue', uwa' tolu langka' lalane:

1. Ipihi ise'e ane hingki' mobasa i internet

2. Ipihi ise'e ane doko' modonlod fersi androitna

3. Mehili sura'na i Klasis Rampi, Sulawesi Selatan hei i Klasis Palu, Sulawesi Tengah.


Felem YESU

Gambar Logo Film Yesus bahasa Rampi

Felem Yesu hie'e niwali motuntuni Kareba Moromi' to no'uki' hi Lukas.
Loa' to nipake i lali felem hie'e iomo loa'na toRampi to me'oha' i Betue, Sulawesi Tengah, hei niwali i nto'a 2011, hi'o'alu hante fidio linga Rampi.

Ane doko'ki mampe'ele fidiona i internet, ipihi ise'e.


Linga Rampi

Linga to nirekam ise'e iomo linga asli toRampi

hei topolingana iomo toRampi to me'oha' i bola' Betue,

Sulawesi Tengah.

Ane doko'ki mampe'ele fidiona, ipihi ise'e.

Angkana
Ane topehoromualu'i, pihi ise'e.


Lala Mpenomba

Lala Mpenomba (Tata Ibadah)
Iomo to nilimba ka Tata Ibadah Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST)

Lala Mpenomba to uwa' i wiharo Rampi iomo:

 1. Lala Mpenomba I 
 2. Lala Mpenomba II
 3. Lala Mpenomba III
 4. Lala Mpenomba IV
 5. Lala Mpenomba V
 6. Lala Mpenomba Pohaꞌanua Umoꞌ
 7. Lala Mpenomba Pohaꞌanua Inoꞌ
 8. Lala Mpenomba Pohaꞌanua Pamuda
 9. Lala Mpenomba Pohaꞌanua Lansia
 10. Lala Mpenomba Pokumpula Tino
 11. Lala Mpenomba Poꞌawerasiꞌ
 12. Lala Mpenomba Petawu
 13. Lala Mpenomba Pepododoli